Cennik

Konsultacja

45 - 60 min 180 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych

45 min 180 zł

Psychoterapia indywidualna młodzieży

45 min 180 zł

Jak wyglądają spotkania?

Pierwsze spotkanie z terapeutą jest nazywane konsultacją wstępną. Podczas tej wizyty pacjent ma okazję poznać specjalistę, a także przedstawić trudność, która spowodowała, że zdecydował się on na spotkanie.

Wywiad strukturalny

Kolejne kilka sesji (zwykle 3-4) mają charakter konsultacyjny. Psychoterapeuta przeprowadza wówczas wywiad strukturalny, który pozwala mu przyjrzeć się kluczowym obszarom funkcjonowania życia psychicznego pacjenta.

Diagnoza

Po tym etapie, następuje spotkanie, na którym terapeuta przedstawia pacjentowi diagnozę jego problemu. Ustalany jest także cel terapii oraz sposób pracy. Następnie wspólnie z pacjentem omawiane są reguły spotkań terapeutycznych (np. częstotliwość sesji, czas, sposób odwoływania sesji, urlop) – tzw. kontrakt terapeutyczny.

Terapia

Potem zaczyna się już terapia sama w sobie. Od tego momentu terapeuta jest nieco mniej aktywny. To pacjent rozpoczyna sesję, swobodnie dzieli się z terapeutą swoimi myślami. Praca terapeutyczna oparta jest na budowaniu bezpiecznej relacji, dzięki której pacjent może zobaczyć swoją rzeczywistość zewnętrzną i wewnętrzną, uświadomić sobie wyparte emocje, a także poznać sposób radzenia sobie z nimi.

Jak wyglądają spotkania

Spotkajmy się. Zadzwoń lub napisz.

Do góry