Zaburzenia depresyjne i inne zaburzenia nastroju

Epizod depresyjny

Aby o nim mówić musi wystąpić przynajmniej 5 z wymienionych objawów: obniżony nastrój, utrata przyjemności, obniżony lub nadmierny apetyt, zmęczenie, brak energii, zahamowanie psychoruchowe lub pobudzenie, niskie poczucie własnej wartości lub poczucie winy, problemy z koncentracją, myśli samobójcze. Objawy te muszą występować przez co najmniej 2 tygodnie, przez większą część dnia. Epizod musi być na tyle poważny, aby powodować poważne cierpienie i ograniczać wydajność w różnych sferach życia (praca, szkoła, życie towarzyskie itp.).

Dystymia

Objawy, jakich doświadczają osoby cierpiące na dystymię są takie same jak przy epizodzie depresyjnym, jednak mają one łagodniejszy przebieg. Niepełnosprawność i cierpienie w przypadku dystymii jest mniejsze. Często osoby nie zdają sobie nawet sprawy, że są w depresji, myślą, że obniżony nastrój i niska energia, które im towarzyszą są dla nich normą. Skupiają się na ogół na pracy – w nią inwestując całą swoją energię, pozostałe aspekty życia pozostawiają daleko z tyłu.

Mania

U osób w stanie epizodu maniakalnego występuje zmiana nastroju (euforia lub drażliwość), wzrost energii lub poziomu aktywności, podwyższone poczucie własnej wartości, zmniejszona potrzeba snu. Osoby w trakcie epizodu maniakalnego mogą angażować się w nierozważne związki seksualne, ryzykowne interesy, itp. Prezentują wielkościową postawę, która niekiedy może być na tyle przesadna, że osoby te stają się psychotyczne, np. uważają, że mają nadludzką moc.

Hipomania

Składa się z tych samych objawów co epizod maniakalny, ale objawy te nie są tak nasilone. Bez odpowiedniego leczenia u niektórych pacjentów z epizodem hipomaniakalnym mogą się potem rozwinąć objawy manii.

Do góry