Zaburzenia nerwicowe (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne)

Obsesje

Powtarzające się, uporczywe myśli, przekonania lub idee, które zdominowują treść procesów psychicznych osoby. Utrzymują się pomimo, iż osoba wierzy, że są nierealistyczne i stara się im przeciwstawiać.

Kompulsje

Powtarzające się, uporczywe czynności, niechciane i niedające się opanować. Osoby zdają sobie sprawę, że są one bezsensowne i irracjonalne, ale każda próba powstrzymania się od ich wykonywania powoduje kumulowanie się napięcia emocjonalnego, co prowadzi do ich stałego powtarzania.

Do góry